søndag 10. februar 2019

Norsk tegneseriehistorie

Kristian Hellesund: Norsk tegneseriehistorie

seriefokus.no er nettsiden til en nettbasert bok om norsk tegneseriehistorie. Tanken er at boken skal være et dynamisk verk. Dette førsteutkastet tar utgangspunkt i dokumentasjonsarbeidet Kristian Hellesund har gjennomført de siste årene.

Under er en innholdsfortegnelse over boken. Bruk denne siden til å manøvrere fra kapittel til kapittel. Hvert kapittel har også pekere videre til neste kapittel eller denne oppstartsiden.

Introduksjon
Hva er en tegneserie?
Før tegneseriene
De første forsøkene
Oversettelser og omtegninger
Rakkerunger og andre barn
Den første gullalderen
Krig og eksperimenter
Hefteflom og stagnasjon
Fanmiljø og akademisering
Opp fra undergrunnen
En ny tegneserievår (Norsk MAD- og Pyton-generasjonen)
Striper og kunst
Den andre gullalderen
Organisasjonsliv og festivaler
I vesterled og østerled
Quo vadis, norske tegneserier?
Kilder og videre lesning

De neste ukene kommer kapittel etter kapittel til å bli gjort tilgjengelig. Innimellom kan kapitler bli tatt ned i forbindelse med redigeringer og oppdateringer.

DRIFTSMELDING 10. OKTOBER 2022: Versjonen av boken som er tilgjengelig akkurat nå, må delvis sees på som en arbeidsutgave. Kan du klikke videre til et kapittel fra denne siden, så kommer du vanligvis til en ferdig tekst. Det kan her og der være mulig å klikke videre fra enkeltsider til ulike tekstmaler og foreløpige tekster. Vennligst ikke sitér fra slike tekster slik de fremstår akkurat nå.

Har du kommentarer eller spørsmål til innholdet? Ta kontakt med Kristian Hellesund på e-postadressen kristian.hellesund@online.no