mandag 11. februar 2019

Introduksjon

Hva vet vi egentlig om norske tegneserier? Strengt tatt er det mye vi vet om enkeltutgivelser og noen serieskapere, og det er gjort et godt dokumentasjonsarbeid rundt tegneserier i Norge. Like fullt er det mangler i den kunnskapen vi har. Det drives og er drevet lite forskning på tegneserier i Norge, og den niende kunstart har dessverre liten plass på norske universiteter og høyskoler.

Det viktigste arbeidet for å dokumentere tegneserier her til lands er gjort av privatpersoner. Ildsjeler har brukt av tiden sin til å registrere ulike tegneserieutgivelser. Først og fremst må Knut Eide og Stig Kjelling trekkes frem med arbeidet de har gjort med "Norsk Tegneserie Index". Boken er kommet i flere utgaver og tar for seg både tegneserier og utgivelser om tegneserier. Senere har andre publikasjoner kommet på banen, og det finnes en rekke ulike indekser. I tillegg må "Norsk Tegneseriekatalog" nevnessammen med nettsiden minetegneserier.no

Noe fagbøker har vi også på norsk. "Donaldismen" av Jon Gisle var unik da første utgave kom i 1973, og Tor Edvin Dahls arbeid med ulike tegneserierelaterte bøker på slutten av syttitallet kan ikke undervurderes. Steinar Arneson ga ut "En verden av tegneserier" i to bind på åttitallet, men hovedverket om tegneserier på norsk er Morten Harpers trilogi "Tegneserien i og utenfor rutene" fra slutten av nittitallet. Det er etter hvert mer enn tyve år siden siste bind av bokserien kom ut, og det er for lengst på tide med et nytt verk som i dybden rundt den niende kunstart i Norge.

Denne boken er ikke en videreføring av Morten Harpers bok. I stedet er det en gjennomgang av norsk tegneseriehistorie. Den viktigste forskjellen fra tidligere bøker, er at her blir også tegneserier trykt i aviser, ukeblader og tidsskrifter trukket mer frem. Det er gjort et nytt kildearbeid for å skaffe til veie mer informasjon om slike tegneserier. Vi snakker om tegneserier som hadde en stor utbredelse, og i mange tilfeller dreier det seg om tegneserier som er mer lest enn de som har vært på trykk i vanlige tegneseriehefter.

I en slik sammenheng kommer man ikke utenom Jo Lie. Lie drev et viktig arbeid med å dokumentere tegneserier utgitt i Norge, og han brukte mye tid på Universitetsbiblioteket for å bla gjennom aviser og tidsskrifter for å skaffe til veie slik dokumentasjon. I disse dager er arbeidet lettere, siden en rekke utgivelser er digitalisert i regi av ulike utgivere og Nasjonalbiblioteket. Det betyr at man kan gjøre mye av det samme arbeidet ved datasøk fra egen datamaskin. Denne boken ville ikke vært den samme uten at et slikt digitaliseringsarbeid var utført.

Funn fra arbeidet har vært delt underveis. Noe er publisert i artikler i ulike aviser, blader og tegneserietidsskrifter. Annet er delt med medlemmene av Serienetts Facebook-gruppe, og eksempler er også vist frem i forbindelse med foredrag i inn- og utland.

Foreløpig er dette et nettbasert verk. Tanken er at det etter hvert også skal bli tilgjengelig i en eller annen form i trykt format - både på norsk og i en engelskspråklig utgave.

Takk til alle som har bidratt til denne boken! En spesiell takk til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som har støttet prosjektet.

Bergen, februar 2019

Kristian Hellesund