onsdag 20. februar 2019

Opp fra undergrunnen

Mens dette kapitlet er under revidering, anbefales det å ta en kikk på artikkelen "Norske undergrunnserier i 70-årene" av Haakon W. Isachsen. Det er den beste gjennomgangen av temaet som så langt er skrevet, og artikkelen er grundig illustrert med eksempler fra ulike tegneserier. Artikkelen kan leses i boken "En verden av tegneserier 2" redigert av Steinar Arneson. Boken kan leses i sin helhet på nettsidene til Nasjonalbiblioteket: 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120608020