torsdag 28. februar 2019

Kilder og videre lesning

Det er et håp om at denne boken gir leseren interesse for å se nærmere på norske tegneserier og dens historie. Kanskje turen går til nærmeste bibliotek for å finne noe interessant lesning?

For å skrive denne boken, så var tanken at jeg skulle bruke litteratur som allerede fantes. Under arbeidet begynte jeg å se nærmere på gamle aviser og ukeblader, og etter hvert kunne jeg registrere og dokumentere tegneserier som ikke var omtalt tidligere. Resultatet er en bok der jeg kun har brukt tegneseriene selv og det kildematerialet jeg har hatt tilgang til i form av fysiske og digitale aviser, ukeblader, andre tidsskrifter og bøker. Jeg har gang på gang lest mye av den andre litteraturen om tegneserier på norsk, så selv om jeg ikke siterer direkte er jeg inspirert av for eksempel det jeg har lest av Tor Edvin Dahl, Steinar Arneson og Morten Harper.

Når det gjelder litteratur om norske tegneserier, så er fortsatt Morten Harpers bokserie “Tegneserien i og utenfor rutene” et standardverk til tross for at de tre bindene ble utgitt såpass tidlig som 1996 til 1998. “Tegneserienes historie” av Øyvind Holen og Tore Strand Olsen er i dag den beste introduksjonen til kunstarten på norsk, siden den er av nyere dato.

Den første fagboken om tegneserier på norsk er “Tegneseriene: Verdens mest populære lesestoff” fra 1977. Mens boken i stor grad er utdatert, gir den likevel en god oversikt over kunstarten på sin tid. Steinar Arnesons tobindsverk “En verden av tegneserier” har sine styrker, men også disse bøkene bærer preg av at det er gått en del år siden 1986 og 1987 da bøkene ble gitt. Bind 2 kan spesielt anbefales på grunn av Haakon W. Isachsens meget gode artikkel om norske undergrunnstegneserier på 1970-tallet.

Det er utgitt flere gode bøker om tegneseriegenrer og fenomener på norsk. Øyvind Vågnes ga i 2014 ut “Den dokumentariske teikneserien”, som ser nærmere på ulike sakprosategneserier på en meget god måte. “Donaldismen” av Jon Gisle vil alltid være en klassiker, der den tar for seg Disney-tegneserier på en akademisk måte med glimt i øyet. Øyvind Holens “Donald-landet” er også viktig der boken viser sammenhenger mellom Disney-tegneserier og det norske samfunnsliv. I tillegg er Haakon W. Isachsens bøker om juleheftene verdt å se nærmere på. Spesielt den nyeste boken, “Juleheftenes historie: 100 år”, er mest interessant der den både presenterer tegneserier, tegneserieskapere og gir utdrag fra tegneserier.

De siste årene har det vært publisert mange gode og spennende artikler om tegneseriehistorie i ulike bøker og blader. Det har vært flere gode forord i ulike tegneseriebøker, og enkelte artikler tar for seg tematikk som ellers har vært lite omtalt. Et kommende prosjekt bør være å lage en oversikt over disse tekstene og kanskje samle dem i en antologi?