søndag 10. februar 2019

Norsk tegneseriehistorie

Kristian Hellesund: Norsk tegneseriehistorie

seriefokus.no er nettsiden til en nettbasert bok om norsk tegneseriehistorie. Tanken er at boken skal være et dynamisk verk. Dette førsteutkastet tar utgangspunkt i dokumentasjonsarbeidet Kristian Hellesund har gjennomført de siste årene.

Under er en innholdsfortegnelse over boken. Bruk denne siden til å manøvrere fra kapittel til kapittel. Hvert kapittel har også pekere videre til neste kapittel eller denne oppstartsiden.

Introduksjon
Om boken
Hva er en tegneserie?
Før tegneseriene
De første forsøkene
Oversettelser og omtegninger
Rakkerunger og andre barn
Den første gullalderen
Krig og eksperimenter
Hefteflom og stagnasjon
Fanmiljø og akademisering
Opp fra undergrunnen
En ny tegneserievår
Norsk MAD- og Pyton-generasjonen
Striper og kunst
Den andre gullalderen
Organisasjonsliv og festivaler
I vesterled og østerled
Quo vadis, norske tegneserier?
En tidslinje

De neste dagene kommer kapittel etter kapittel til å bli gjort tilgjengelig. Innimellom kan kapitler bli tatt ned i forbindelse med redigeringer og oppdateringer.

DRIFTSMELDING 30. MARS 2019: Versjonen av boken som er tilgjengelig akkurat nå må sees på som en arbeidsutgave. Vennligst ikke sitér fra teksten slik den fremstår akkurat nå.

Har du kommentarer eller spørsmål til innholdet? Ta kontakt med Kristian Hellesund på e-postadressen kristian.hellesund@online.no